Số lượt truy cập 3551877
Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Xem chi tiết
Hướng dẫn 134/HD-TLĐ Công tác nhân sự Ban chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp tiế tới đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Xem chi tiết
BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN QUẬN KHOÁ III (2012-2017)
TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN QUẬN KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2017-2022
Xem chi tiết
Kê hoạch Về Việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu Công đoàn quận Bình Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Kê hoạch Về Việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu Công đoàn quận Bình Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Xem chi tiết
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN QUẬN BÌNH TÂN LẦN IV, NHIỆM KỲ 2018-2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN QUẬN BÌNH TÂN LẦN IV, NHIỆM KỲ 2018-2023
Xem chi tiết
Hướng dẫn Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hố Chí Minh
Hướng dẫn Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hố Chí Minh
Xem chi tiết
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Bộ Luật Lao động năm 2019 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2015
Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2014
Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2013
Thư mời: buổi họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2012)
thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2012
Thông báo Chiêu sinh các lớp năng khiếu năm 2012
Thư mời: hội nghị tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Quận Bình Tân năm 2011
Thư mời: Giao ban Công đoàn cơ sở quí III năm 2011
Thư mời: hội nghị toạ đàm chủ đề “tình hình ngừng việc tập thể của công nhân lao động, thực trạng và giải pháp”