Trang chủ
Giới thiệu
Giới thiệu về Liên đoàn Lao động Quận
Vị trí địa lý, bản đồ quận Bình Tân
Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Quận
Ban chấp hành LĐLĐ Quận khóa III
Quy chế hoạt động Ban chấp hành Công đoàn Quận nhiệm kỳ 2008-2013
Đại hội Công đoàn Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023
Đại hội Công đoàn Quận lần III, nhiệm kỳ (2012-2017)
Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận
Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân
Quỹ trợ vốn cho người Lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) Bình Tân
Công đoàn cơ sở trực thuộc
Hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động Công đoàn
Hướng dẫn hồ sơ thành lập Công đoàn cơ sở
Hướng dẫn xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS
Hướng dẫn hồ sơ củng cố Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Hướng dẫn xây dựng Thỏa ước lao động tập thể
Hướng dẫn thành lập hội đồng Bảo hộ Lao động cơ sở
Hướng dẫn xử lý kỷ luật lao động
Hướng dẫn thành lập hội đồng Hòa giải Lao động cơ sở
Hướng dẫn nội dung thu chi ngân sách Công đoàn cơ sở
Hướng dẫn đăng ký phong trào thi đua Phụ nữ hai giỏi
Thông tin hoạt động Công đoàn
Thông tin Công đoàn
Nhà Văn hóa Lao động Quận
Giới thiệu về Nhà Văn hóa Lao động Quận
Sơ đồ tổ chức Nhà Văn hóa Lao động Quận
Quy chế hoạt động Nhà Văn hóa Lao động Quận
Thông tin hoạt động Nhà Văn hóa Lao động Quận
Các câu lạc bộ Nhà Văn hóa Lao động Quận
Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm (CEP) Bình Tân
Giới thiệu về CEP Bình Tân
Thông tin hoạt động CEP Bình Tân
các văn bản pháp luật
Luật Lao động
Luật Công đoàn
Luật Doanh nghiệp
Luật Bảo hiểm xã hội
Luật Dạy nghề
Luật Bảo hiểm y tế
Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI
Pháp lệnh tố tụng lao động
Luật Giao thông đường bộ
Tra cứu văn bản
Chia sẽ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn
Bài viết của đoàn viên
Gửi bài viết
Tiếp nhận - Xử lý hồ sơ
Tiếp nhận hồ sơ thành lập, củng cố Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Phúc đáp hồ sơ thành lập, củng cố Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Tiếp nhận báo cáo của Công đoàn cơ sở
Tư vấn Pháp Luật
Tiếp nhận
Phúc đáp
Ý kiến của Công đoàn cơ sở
Tiếp nhận ý kiến
Trả lời ý kiến
Các biểu mẫu
Các Quyết định Thành lâp và chuẩn y BCH CĐCS đã ký
Quyết định thành lập CĐCS
Quyết định Bổ sung, Củng cố BCH CĐCS
Quyết định Cấp dấu CĐCS
Quyết định chuẩn y BCH CĐCS
Quyết định chuyển giao, giải thể CĐCS
Tư liệu
Các bài hát
Công đoàn Việt Nam và các tư liệu khác
Tư liệu hình ảnh
Sơ đồ site
Video clips
Góc thư giãn
Truyện cười
Sức khỏe, dinh dưỡng, chăm sóc sắc đep
Mẹo vặt
Phòng, chống dịch Covid-19
Đại hội công đoàn quận lần thứ V, Nhiệm kỳ 2023-2028
Số lượt truy cập 3920648
QUY CHẾ LÀM VIỆC

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN

LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH TÂN KHÓA II -NHIỆM KỲ 2008-2013

(Ban hành kèm Quyết định số :401/QĐ -TV ngày 04 tháng 08 năm 2008)

---------------------------

 

CHƯƠNG I

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH TÂN

 

Điều I: Nhiệm vụ của Ban chấp hành :

 

Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận là cơ quan lãnh đạo hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ giữa hai kỳ đại hội Công đoàn Quận nhiệm kỳ 2008-2013  có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

            1/ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu công đoàn quận khoá II nhiệm kỳ 2008-2013, các văn bản, chỉ đạo của công đoàn cấp trên và Quận uỷ, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

            2/ Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm kiểm điểm đánh giá tình hình phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn quận; quyết định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn quận hàng quí, 6 tháng, năm tiếp theo, báo cáo LĐLĐ Thành Phố, Quận uỷ Bình Tân.

            3/  Tham gia với UBND Quận giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động theo qui định của Pháp luật.

            4/ Xây dựng CĐCS, nghiệp đoàn vững mạnh theo qui định Thông tri 01/TT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.

            5/ Quản lý tài chính, ngân sách Công đoàn theo đúng quy định, theo dõi chỉ đạo hoạt động Quỹ trợ vốn người nghèo tự tạo việc làm – CEP Liên đoàn Lao động Quận, hoạt động Nhà Văn hóa Lao động Quận.

 

Điều 2 : Nhiệm vụ của Ban Thường vụ :

 

            Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Quận là cơ quan thường trực của Ban chấp hành, thay mặt Ban chấp hành chỉ đạo điều hành hoạt động Công đoàn giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành, có nhiệm vụ như sau:

            1/ Triển khai thực hiện các chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy và BCH Liên đoàn lao động Quận, chỉ đạo, hướng dẫn,  kiểm tra đôn đốc các CĐCS thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành LĐLĐ quận,  Liên đoàn Lao động  Thành Phố và Quận  uỷ Quận Bình Tân. 

2/ Trực tiếp chỉ đạo tổ chức bộ máy, điều hành hoạt động của cơ quan Liên đoàn Lao động Quận và  Nhà Văn hóa Lao động Quận

3/ Thay mặt Ban chấp hành tham gia với UBND Quận các lĩnh vực quản lý nhà nước, kinh tế xã hội và các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn Quận, phối hợp với UBND Quận và các ban ngành đoàn thể phát động phong trào thi đua và vận động CNVC-LĐ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua  nhằm  hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội do Quận đề ra.

4/ Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý ngân sách Công đoàn, tài sản Công đoàn. Thông qua dự toán, quyết toán ngân sách Công đoàn hàng năm để trình Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận quyết định, theo dõi chỉ đạo hoạt động CEP - Liên đoàn Lao động Quận.

            5/ Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của LĐLĐ Quận, tham gia giải quyết đơn khiếu nại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp CNVC-người lao động. Tư vấn pháp luật để người lao động tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp theo pháp luật qui định .

            6/ Có kế hoạch thực hiện việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng Cán bộ Công đoàn và các chính sách đối với Cán bộ Công đoàn theo sự phân cấp của Liên đoàn Lao động Thành phố trình Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận quyết định .

            7/ Quyết định thành lập, giải thể Công đoàn cơ sở trực thuộc theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và theo phân cấp của Liên đoàn Lao động Thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, ra quyết định công nhận Ban chấp hành, UBKT của Công đoàn cơ sở .

            8/ Báo cáo và trả lời chất vấn của các Uỷ viên Ban chấp hành theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam  .

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, UỶ VIÊN THƯỜNG VỤ,  UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN

 

Điều 3 : Nhiệm vụ của Chủ tịch :

 

1/ Là người đứng đầu Ban chấp hành LĐLĐ quận chịu trách nhiệm chung về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn trong Quận, điều hành hoạt động của Ban thường vụ và cơ quan Liên đoàn Lao động Quận, chịu trách nhiệm trước BCH LĐLĐ Quận ,Quận uỷ và LĐLĐ Thành phố.

2/ Nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên để xây dựng chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Quận.

            3/ Thay mặt Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận tham mưu, đề xuất, kiến nghị Liên đoàn Lao động Thành Phố, Quận Uỷ; phối hợp với UBND Quận và các ban ngành đoàn thể trong Quận, Phường thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn quận vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Quận.

            4/ Chỉ đạo hoạt động văn phòng LĐLĐ Quận và hoạt động Nhà Văn hóa Lao động Quận, Kinh tế-Tài chính, Quỹ CEP, làm chủ tài khoản của Liên đoàn Lao động quận.

            5/ Theo dõi chỉ đạo công tác xây dựng Công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, Liên doanh, 100% vốn  nước ngoài .

            6/ Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình và chủ trì các cuộc họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận theo đúng quy chế đã đề ra.

            7/ Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chủ chốt trong hệ thống Liên đoàn lao động quận. Kiểm tra đôn đốc hoạt động Công đoàn cơ sở. Ký các quyết định khen thưởng, kỷ luật, đề bạt cán bộ, quyết định chuẩn y Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở theo sự phân cấp của Liên đoàn lao động Thành phố.  

 

Điều 4 : Nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch  :

 

            1/ Đồng chí Trần Thị Thiếu Liên :

- Phụ trách công tác thi đua, chính sách, Tổ tư vấn pháp luật Liên đoàn lao động quận.

-Phụ trách điều hành hoạt động của UBKT Liên đoàn Lao động quận, đôn đốc hướng dẫn hoạt động UBKT các CĐCS.

-Theo dõi chỉ đạo hoạt động của Ban nữ công LĐLĐ quận.

-Hướng dẫn hoạt động một số CĐCS theo sự phân công của Ban thường vụ LĐLĐ quận.

-Thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch, thay mặt Chủ tịch điều hành giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của chủ tịch theo sự uỷ nhiệm của Chủ tịch ,đồng thời chịu trách nhiệm liên đới với chủ tịch trước BCH LĐLĐ Quận ,Quận uỷ và LĐLĐ Thành phố  về công việc được phân công.

 

2/ Đồng chí Nguyễn Văn Hải:

- Phụ trách công tác tổ chức, tuyên giáo và xây dựng công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh.

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch, đồng thời liên đới với Chủ tịch chịu trách nhiệm trước BCH LĐLĐ Quận, Quận uỷ Bình Tân và LĐLĐ Thành phố  về công việc được phân công.

 

Điều 5 : Nhiệm vụ của các Uỷ viên Ban Thường vụ :

 

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Dân: Ủy viên Thường vụ chuyên trách, phụ trách công tác vận động nữ CNVC-LĐ; công tác nghiên cứu tổng hợp, báo cáo Liên đoàn Lao động Quận. 

- Đ/c Lại Thị Kim Lan: Ủy viên Thường vụ chịu trách nhiệm phối hợp kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật lao động, các chế độ chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp ,giải quyết các tranh chấp lao động, đình công, lãn công; phối hợp tuyên truyền pháp luật lao động cho công nhân lao động và chủ doanh nghiệp.

- Đ/c Củ Phát Nghiệp : Ủy viên Thường vụ có trách nhiệm chỉ đạo các CĐCS trong khuôn viên Cty Pouyuen hoat động đạt hiệu quả, theo dõi nắm bắt tình hình CNLĐ, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với với người lao động tại doanh nghiệp, tham gia phối hợp giải quyết các tranh chấp lao động ở các doanh nghiệp trong khu vực Công Ty Pouyuen VN. Thực hiện một số công việc theo phân công Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận.

- Đ/c Nguyễn Văn Mốt : Ủy viên Thường vụ có trách nhiệm chỉ đạo họat động CĐCS doanh nghiệp đạt hiệu quả, theo dõi nắm bắt tình hình CNLĐ, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với với người lao động tại doanh nghiệp, thực hiện một số công việc theo phân công Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận.

 

Điều 6 : Nhiệm vụ của các Uỷ viên Ban chấp hành :

 

1/ Thực hiện các nhiệm vụ của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận đã ghi trong Điều 1 quy chế này. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của BCH, góp ý kiến thiết thực vào công việc của Ban chấp hành. Thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết cho Ban thường vụ, Ban chấp hành, tham gia các hoạt động do Ban thường vụ và Ban chấp hành yêu cầu, hướng dẫn Công đoàn cơ sở nơi mình công tác thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận  .

2/ Uỷ viên Ban chấp hành đồng thời là cán bộ chủ chốt tại công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành và Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Quận, phát hiện những mô hình và kinh nghiệm tốt trong hoạt động Công đoàn, báo cáo và đề xuất cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Quận rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; đồng thời nắm chắc và phản ảnh kịp thời các nguyện vọng của người  lao động cho Ban thường vụ, BCH để xem xét giải quyết .

3/ Uỷ viên Ban chấp hành tham gia theo dõi hướng dẫn hoạt động một số CĐCS, tham gia đoàn kiểm tra đánh giá phân loại CĐCS theo tinh thần Thông tri 02/TLĐ theo sự phân công của BCH, Ban thường vụ LĐLĐ quận.

 

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ

 

Điều 7 : Chế độ làm việc của Ban chấp hành :   

 

1/ Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi hoạt động của Ban chấp hành được tiến hành công khai dân chủ. Các chủ trương của Ban chấp hành được thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số.

2/ Hội nghị thường kỳ của Ban chấp hành 3 tháng/ lần ( từ ngày 10-15 cua  tháng cuối quý ) để kiểm điểm công tác vừa qua và đề ra phương hướng công tác sắp tới, góp ý cho sự chỉ đạo của Ban thường vụ và thảo luận các công tác chuyên môn của Công đoàn. Kiểm điểm kết quả thực hiện công tác kiểm tra Công đoàn và quyết định chương trình công tác kiểm tra Công đoàn quí tới . Trong những trường hợp cần thiết, Ban thường vụ có thể triệu tập Ban chấp hành họp đột xuất để lấy ý kiến về những vấn đề quan trọng có liên quan đến phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn .

3/ Các văn bản trình cho hội nghị Ban chấp hành thường kỳ phải gởi trước cho uỷ viên Ban chấp hành ít nhất 3 ngày để góp ý trong hội nghị .

4/ Các uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận được cấp sinh hoạt phí để có điều kiện  thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

Điều 8 : Chế độ làm việc của Ban thường vụ :

 

1/ Hội nghị thường kỳ của Ban thường vụ 1 lần/ tháng ( từ ngày 05-10 hàng tháng) để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đã qua và quyết định chương trình công tác sắp tới, giải quyết các vấn đề cần thiết khác … trường hợp đột xuất, có thể triệu tập hội nghị Ban thường vụ bất thường .

2/ Ban thường vụ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số .

 

CHƯƠNG IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 9 : Đối với Liên đoàn Lao động Thành Phố  

           

Liên đoàn Lao động Quận chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động Thành Phố về công tác Công đoàn, thực hiện chế độ báo cáo và phản ánh, kiến nghị Liên đoàn Lao động Thành Phố xem xét giải quyết kịp thời về tình hình CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Quận.

 

Điều 10 : Đối với Quận uỷ :

 

Liên đoàn Lao động Quận chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Quận  uỷ, có trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Quận uỷ , thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác theo định kỳ, tham mưu, đề xuất kiến nghị Ban thường vụ Quận ủy giải quyết những vấn đề liên quan đến CNVC-LĐ thông qua Ban Dân vận Quận ủy.

 

Điều 11 : Đối với Ủy ban nhân dân Quận  

 

- Là quan hệ phối hợp hoạt động phong trào xây dựng CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn đạt hiệu quả nhằm thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội – an ninh, quốc phòng của Quận, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho CNVC-LĐ.

 

Điều 12 : Đối với các cơ quan, đơn vị, phòng Ban của Quận và 10 Phường

 

Đây là mối quan hệ phối hợp xây dựng phong trào CNVC-LĐ và họat động Công đoàn trên địa bàn Quận đạt hiệu quả, động viên CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn  hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị; xây dựng phát triển CĐCS ngòai quốc doanh.

 

Điều 13: Đối với Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Quận :

 

Ban chấp hành là cơ quan lãnh, chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ Quận theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận .

 

Điều 14 : Đối với Công đoàn cơ sở :

 

Ban chấp hành LĐLĐ Quận là cơ quan cấp trên trực tiếp lãnh, chỉ đạo tòan diện hoạt động Công đoàn cơ sở theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 14:  Quy chế làm việc này là căn cứ để Ban chấp hành, Ban thường vụ, cơ quan Liên đoàn Lao động Quận và các Chủ tịch, phó chủ tịch, Uỷ viên thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành  thực hiện đúng với nhiệm vụ và quyền hạn được phân công

Điều 15 :  Giao Ban thường vụ có trách nhiệm theo dõi việc tổ chức thực hiện quy chế và hàng năm có sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, kiến nghị Ban chấp hành sửa đổi, bổ sung ( nếu có )

 

Điều 16:  Quy chế này đã được hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận  nhiệm kỳ 2008 – 2013 thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2008 và có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Quận mới có quyền sửa đổi, bổ sung quy chế này.

 

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH TÂN

 

 

  Gửi email In thông tin
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Bộ Luật Lao động năm 2019 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2015
Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2014
Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2013
Thư mời: buổi họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2012)
thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2012
Thông báo Chiêu sinh các lớp năng khiếu năm 2012
Thư mời: hội nghị tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Quận Bình Tân năm 2011
Thư mời: Giao ban Công đoàn cơ sở quí III năm 2011
Thư mời: hội nghị toạ đàm chủ đề “tình hình ngừng việc tập thể của công nhân lao động, thực trạng và giải pháp”