danh sách chuyên mục
ComponentArt TreeView :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.
Tư vấn pháp luật
về mức lương tối thiểu
TIẾP NHẬN
Xin chào anh chị!
Khi nhận được Nghị Định 70/2011 về mức lương tối thiểu, cty em điều chỉnh lại mức lương tối thiểu đó bằng cách giảm tiền các khoản trợ cấp khác mà chuyển sang mức lương cơ bản, tổng lương của cn không thay đổi, xin hỏi anh chị như vậy có đúng luật định không?
Còn nữa, công nhân trong cty hơn 40 người nhưng không thấy công ty thành lập công đoàn , xin ý kiến anh chị...
PHÚC ĐÁP
các khoản trợ cấp giảm so với trước đây thì cty phải giải thích cho người lao động rỏ lý do giảm.
cty có 40 công nhân lao động theo qui định đủ diều kiện thành lập công đoàn
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Đòi quyền lợi BHXH (20-07-2012) (2377 lượt đọc)
NẾU KHONG THANH LAP CONG DOAN CO SO,LAM CÁCH NÀO DE DANG KY THOA UOC LAO DONG,VA DANG KI BAO HIEM XA HOI (15-12-2011) (3138 lượt đọc)
phep nam (30-11-2011) (2216 lượt đọc)
ve viec dang ky thanh bang luong (22-11-2011) (3294 lượt đọc)
THANH LAP CONG DOAN HAY KHONG? (17-10-2011) (3013 lượt đọc)
công ty điều chỉnh mức lương tối thiểu (27-08-2011) (2093 lượt đọc)
Tôi có thể khiếu nại được không? (20-08-2011) (2185 lượt đọc)
Xin ý kiến của Công Đoàn để đăng ký hệ thống thang bảng lương (16-07-2011) (3611 lượt đọc)
van de tien luong (28-06-2011) (2191 lượt đọc)
khieu nai ve viec huong bao hiem that nghiep (20-06-2011) (2451 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd