về mức lương tối thiểu
HỎI
Xin chào anh chị!
Khi nhận được Nghị Định 70/2011 về mức lương tối thiểu, cty em điều chỉnh lại mức lương tối thiểu đó bằng cách giảm tiền các khoản trợ cấp khác mà chuyển sang mức lương cơ bản, tổng lương của cn không thay đổi, xin hỏi anh chị như vậy có đúng luật định không?
Còn nữa, công nhân trong cty hơn 40 người nhưng không thấy công ty thành lập công đoàn , xin ý kiến anh chị...
ĐÁP
các khoản trợ cấp giảm so với trước đây thì cty phải giải thích cho người lao động rỏ lý do giảm.
cty có 40 công nhân lao động theo qui định đủ diều kiện thành lập công đoàn
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd