danh sách chuyên mục
Tư vấn pháp luật
van de tien luong
TIẾP NHẬN
em muon hoi luong cua chu tich cong doan co so do ai chi tra
PHÚC ĐÁP
Anh (chị) xem hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 08/02/2012 về Nội dung và phạm vi thu – chi, quản lý ngân sách Công đoàn cơ sở. Trong đó quy định rõ về chi phụ cấp của BCH CĐCS
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Đòi quyền lợi BHXH (20-07-2012) (3155 lượt đọc)
NẾU KHONG THANH LAP CONG DOAN CO SO,LAM CÁCH NÀO DE DANG KY THOA UOC LAO DONG,VA DANG KI BAO HIEM XA HOI (15-12-2011) (3927 lượt đọc)
phep nam (30-11-2011) (2987 lượt đọc)
ve viec dang ky thanh bang luong (22-11-2011) (4095 lượt đọc)
THANH LAP CONG DOAN HAY KHONG? (17-10-2011) (3802 lượt đọc)
công ty điều chỉnh mức lương tối thiểu (27-08-2011) (2835 lượt đọc)
về mức lương tối thiểu (26-08-2011) (2946 lượt đọc)
Tôi có thể khiếu nại được không? (20-08-2011) (2959 lượt đọc)
Xin ý kiến của Công Đoàn để đăng ký hệ thống thang bảng lương (16-07-2011) (4378 lượt đọc)
khieu nai ve viec huong bao hiem that nghiep (20-06-2011) (3190 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd