van de tien luong
HỎI
em muon hoi luong cua chu tich cong doan co so do ai chi tra
ĐÁP
Anh (chị) xem hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 08/02/2012 về Nội dung và phạm vi thu – chi, quản lý ngân sách Công đoàn cơ sở. Trong đó quy định rõ về chi phụ cấp của BCH CĐCS
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd