danh sách chuyên mục
Ý kiến Công đoàn cơ sở
Hoi ve mau bieu bao cao cong doan
TIẾP NHẬN
Cty chung toi chi co 6 ld do moi thanh lap CDCS nen chua biet mau phieu thu va chi cua CDCS nhu the nao va cac bao cao can phai nop trong thang ,quy ,nam nhu the nao theo dung qui dinh.Nen chung toi rat mong nhan duoc su ho tro cua Cong Doan gui cac mau bieu do qua mail cho cty chung toi de CDCS chung toi co the lam khai bao dung theo qui dinh.Xin tran thanh cam on.
PHÚC ĐÁP
các biểu mẩu điều có trong chuyên mục biểu mẩu cùa website LĐLĐ bao gồm (mẫu báo cáo số liệu tổ chức, mẫu báo cáo thu chi tài chính) đề nghị CĐCS tải về vào báo cáo trước ngày 05 tháng cuối cúng của quí
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Thủ tục giải thể công đoàn (28-09-2012) (10296 lượt đọc)
Ve viec nghi le cua cong nhan (18-04-2011) (3254 lượt đọc)
Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (08-04-2011) (3320 lượt đọc)
Kinh gui LĐLĐ quan BT (14-03-2011) (3360 lượt đọc)
về việc bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS để ĐKý Thỏa Ước LĐ (27-10-2010) (3726 lượt đọc)
Xin ý kiến của ban chấp hành về việc c.ty đăng ký thang lương bảng lương (20-05-2010) (4840 lượt đọc)
Tìm tài liệu tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đảng (27-01-2010) (3266 lượt đọc)
lop dao tao " ky nang song " (30-12-2009) (3250 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd