Hoi ve mau bieu bao cao cong doan
HỎI
Cty chung toi chi co 6 ld do moi thanh lap CDCS nen chua biet mau phieu thu va chi cua CDCS nhu the nao va cac bao cao can phai nop trong thang ,quy ,nam nhu the nao theo dung qui dinh.Nen chung toi rat mong nhan duoc su ho tro cua Cong Doan gui cac mau bieu do qua mail cho cty chung toi de CDCS chung toi co the lam khai bao dung theo qui dinh.Xin tran thanh cam on.
ĐÁP
các biểu mẩu điều có trong chuyên mục biểu mẩu cùa website LĐLĐ bao gồm (mẫu báo cáo số liệu tổ chức, mẫu báo cáo thu chi tài chính) đề nghị CĐCS tải về vào báo cáo trước ngày 05 tháng cuối cúng của quí
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd