danh sách chuyên mục
Ý kiến Công đoàn cơ sở
Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra
TIẾP NHẬN
Tôi đã tìm trong mẫu văn bản mà không thấy quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra. Nhờ LĐLĐ cập nhật giúp.
PHÚC ĐÁP
UBKT CĐCS được thành lập ở nhựng CĐCS có từ 30 Đoàn viên công đoàn trở lên. Những CĐCS dưới 30 Đoàn viên công đoàn phân công một đồng chí trong Ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra. mẫu quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra CĐCS. CĐCS truy cập vào phần biểu mẫu để tải về
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Thủ tục giải thể công đoàn (28-09-2012) (10005 lượt đọc)
Hoi ve mau bieu bao cao cong doan (20-04-2011) (3894 lượt đọc)
Ve viec nghi le cua cong nhan (18-04-2011) (3141 lượt đọc)
Kinh gui LĐLĐ quan BT (14-03-2011) (3235 lượt đọc)
về việc bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS để ĐKý Thỏa Ước LĐ (27-10-2010) (3598 lượt đọc)
Xin ý kiến của ban chấp hành về việc c.ty đăng ký thang lương bảng lương (20-05-2010) (4719 lượt đọc)
Tìm tài liệu tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đảng (27-01-2010) (3142 lượt đọc)
lop dao tao " ky nang song " (30-12-2009) (3127 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd