Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra
HỎI
Tôi đã tìm trong mẫu văn bản mà không thấy quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra. Nhờ LĐLĐ cập nhật giúp.
ĐÁP
UBKT CĐCS được thành lập ở nhựng CĐCS có từ 30 Đoàn viên công đoàn trở lên. Những CĐCS dưới 30 Đoàn viên công đoàn phân công một đồng chí trong Ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra. mẫu quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra CĐCS. CĐCS truy cập vào phần biểu mẫu để tải về
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd