danh sách chuyên mục
Ý kiến Công đoàn cơ sở
lop dao tao " ky nang song "
TIẾP NHẬN
kien nghi ldld q to chuc 01 lop dao tao de nang cao kien thuc cho CBCD.
ve Ky nang song. de biet sap xep thoi gian cua minh mot cach hieu qua nhat, va biet su dung tien can cu theo thu nhap cua minh mot cach hieu qua nhat.
chi phi lop hoc co the trao doi.
PHÚC ĐÁP
Liên đoàn Lao động Quận xin trả lời ý kiến của đồng chí Củ Phát Nghiệp như sau: Do đây là yêu cầu về trang bị cách thức về sử dụng hiệu quả nguồn thu nhập riêng của từng cán bộ CĐCS và do thu nhập của từng người khác nhau, đề nghị CĐCS tổ chức hội thảo hoặc toạ đàm theo chủ đề trên là hiệu quả hơn.
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Thủ tục giải thể công đoàn (28-09-2012) (10296 lượt đọc)
Hoi ve mau bieu bao cao cong doan (20-04-2011) (4037 lượt đọc)
Ve viec nghi le cua cong nhan (18-04-2011) (3255 lượt đọc)
Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (08-04-2011) (3320 lượt đọc)
Kinh gui LĐLĐ quan BT (14-03-2011) (3361 lượt đọc)
về việc bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS để ĐKý Thỏa Ước LĐ (27-10-2010) (3726 lượt đọc)
Xin ý kiến của ban chấp hành về việc c.ty đăng ký thang lương bảng lương (20-05-2010) (4840 lượt đọc)
Tìm tài liệu tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đảng (27-01-2010) (3266 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd