lop dao tao " ky nang song "
HỎI
kien nghi ldld q to chuc 01 lop dao tao de nang cao kien thuc cho CBCD.
ve Ky nang song. de biet sap xep thoi gian cua minh mot cach hieu qua nhat, va biet su dung tien can cu theo thu nhap cua minh mot cach hieu qua nhat.
chi phi lop hoc co the trao doi.
ĐÁP
Liên đoàn Lao động Quận xin trả lời ý kiến của đồng chí Củ Phát Nghiệp như sau: Do đây là yêu cầu về trang bị cách thức về sử dụng hiệu quả nguồn thu nhập riêng của từng cán bộ CĐCS và do thu nhập của từng người khác nhau, đề nghị CĐCS tổ chức hội thảo hoặc toạ đàm theo chủ đề trên là hiệu quả hơn.
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd