danh sách chuyên mục
Tiếp nhận báo cáo Công đoàn cơ sở
gởi báo cáo tháng 2 năm 2011
TIẾP NHẬN
Gửi báo cáo tháng 2 năm 2011
PHÚC ĐÁP
Liên đoàn Lao động Quận đã nhận được báo cáo của CĐCS Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
CT CONG TAC NAM 2012 (03-04-2012) (2697 lượt đọc)
Thay đổi địa chỉ CĐCS (09-03-2012) (2660 lượt đọc)
báo cáo hoạt động công đoàn tháng 11, phương hướng tháng 12 năm 2011 (05-12-2011) (2696 lượt đọc)
Báo cáo (05-10-2011) (2606 lượt đọc)
Thay đổi địa chỉ của công đoàn cơ sở (09-07-2011) (3046 lượt đọc)
Báo cáo Kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động DS-GĐ và Trẻ em năm 2011 trong CNVC-LĐ (17-06-2011) (2573 lượt đọc)
hoi dap (08-04-2011) (2919 lượt đọc)
Báo cáo Số liệu các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCC năm 2011 (22-03-2011) (2860 lượt đọc)
Mẫu khảo sát con CNLĐ từ 0-5 tuổi hiện đang sống tại TP. HCM (17-03-2011) (2536 lượt đọc)
bao cao 6 thang (24-06-2010) (2859 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd