Thang bảng lương
HỎI
Kính gửi Liên Đoàn Lao Động quận Bình Tân.
Em đang thắc mắc nếu đã đăng ký thang bảng lương với phòng lao động rồi, nhưng hiện nay mức lương áp dụng của quận mình là 2.000.000 vnd thế thì em có thể điều chỉnh lại hệ số trong thang lương bảng lương (vì hệ số đăng kí quá cao so với mức lức áp dụng bây giờ)
Mong Liên đoàn giải đáp giúp em
ĐÁP
Liên đoàn Lao động xin trả lời như sau: nếu mức lương bạn đang xây dựng cao hơn mức lương cơ bản của Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 quy định về mức lương tối thiểu vùng thì công ty bạn không phải đăng ký lại thang bảng lương
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd