Bao nhiêu nhân viên thì phải thành lập Công Đoàn
HỎI
Cho tôi hỏi công ty có bao nhiêu người thì phải thành lập Công Đoàn. Cty tôi hiện có 4 người: Giám Đốc và 3 nhân viên. và sắp sửa tuyển thêm 1 hoặc 2 người nữa. Và cho tôi biết nếu thành lập Công đoàn thì cần làm những thủ tục gì để đăng ký ?
ĐÁP
Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở: Doanh nghiệp có từ 05 lao động ký hợp đồng lao động từ 06 tháng trở lên (trừ Giám đốc và thành viên góp vốn) và thời gian hoạt động của doanh nghiệp từ 06 tháng trở lên. vậy công ty của anh (chị) chưa đủ điều kiện để thành lập CĐCS theo qui định. Nếu đủ điều kiện thành lập CĐCS thì công ty có thể tải biểu mẫu tại chuyên mụchướng dẫn nghiệp vụ công đoàn của website
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd