Kinh gui LĐLĐ quan BT
HỎI
Kiến nghị LĐLD quận kiểm tra lại xem có sót không nhưng Hoi Cuu chien binh quan khong nhan duoc nhung thu moi hop gan đây (ví dụ như thư mời họp mặt 8/3) và không nhận được Phiếu đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh trong khi những cơ quan khác lại nhận được. Xin cảm ơn.
ĐÁP
Liên đoàn Lao động Quận Xin trả lời ý kiến kiến nghị của Hội Cựu chiến Binh như sau: Liên đoàn Lao động Quận đã kiểm tra khâu phát hành thư và không thấy sót Hội Cựu chiến Binh đồng thời cũng không nhân được thư phản hồi (thư không đến nơi) từ Bưu chính viễn thông.
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd