nho huong dan thu tuc giai the cong doan
HỎI
kinh goi qui co quan,

Cty toi la Cty TNHH tong so nguoi la 5, vay viec hoat dong cong doan co bat buoc phai co ko, neu ko thi thu tuc xin giai the cong doan phai lam nhu the nao. Nho qui co quan huong dan

TRan trong

Dang Dinh Khanh
ĐÁP
Theo điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X thì doanh nghiệp có 5 lao động ký họp đồng lao động từ 06 tháng trợ lên và doanh nghiệp hoạt động từ 06 tháng trở lên thì thành lập CĐCS. Do anh không nói rõ 05 lao động đó họp đồng lao động như thế nào? nên không biết là có hay không đủ để hoạt động. Đề nghị anh cung cấp thêm thông tin hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ phụ trách ĐT: 38750900 để được hướng dẫn cụ thể.
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd