Xin mẫu đơn
HỎI
Vui lòng cho xin mẫu đơn xin giải thể công đoàn. Vì hiện cty chúng tôi chỉ còn 4 lao động, trên hình hình đó công đoàn không thể tiếp tục hoạt động. Anh chị vui lòng cho xin mẫu tham khảo. và vui lòng cho biết hồ sơ đính kèm gồm những gì??? gửi trực tiếp lên công đoàn hay có thể gửi qua website được không???
ĐÁP
Trả lời câu hỏi của đồng chí Bào Thị Tuyết Như -Email:tannguyenlu@yahoo.com.vn như sau:
-Hiện Doanh nghiệp còn 04 lao động muốn giải thể tổ chức Công đoàn cơ sở thì đều nghị doanh nghiệp gởi hồ sơ về Liên đoàn Lao động Quận như sau:
+ Công văn của doanh nghiệp về việc xin giải thể Công đoàn cơ sở (Doanh nghiệp tự soạn không có mẫu).
+ Công văn của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở về việc xin giải thể Công đoàn (Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tự soạn không có mẫu).
+ Bản khai trình báo giảm lao động (có xác nhận của Phòng lao động- Thương binh xã hội).
-Doanh nghiệp có thể gởi hồ sơ qua Website (thông qua trang tiếp nhận xử lý hồ sơ) để cán bộ chuyên trách thẩm định trước. Nếu hồ sơ đầy đủ Liên đoàn lao động Quận sẽ phản hồi cho doanh nghiệp biết để đem bản chính lên Liên đoàn Lao động Quận ra quyết định giải thể
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd