danh sách chuyên mục
Ý kiến Công đoàn cơ sở
Thủ tục giải thể công đoàn
TIẾP NHẬN
Kính gửi: Liên Đoàn LD Q.BT
Công ty chúng tôi hiện nay còn nợ tiền công đoàn từ T2-T9.
Từ T7 đến nay, công ty giảm nhân sự còn 3 nhân viên.
Xin cho tôi hỏi thủ tục giải thể thế nào? và tiền đóng 2% tính trên tổng quỹ lương theo từng thời điểm hay sao?
Chân thành cảm ơn
PHÚC ĐÁP
Thủ tục giải thể Công đoàn gồm: công văn của Ban giám đốc và Ban chấp hành CĐCS gởi Liên đoàn Lao động về việc đề nghị giải thể CĐCS, trường hợp này, do doanh nghiệp giảm lao động nên phải có khai báo giảm lao động có xác nhận của cơ quan chức năng. Kinh phí và đoàn phí truy thu dựa vào bảng lương hàng tháng của đơn vị.
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Hoi ve mau bieu bao cao cong doan (20-04-2011) (3579 lượt đọc)
Ve viec nghi le cua cong nhan (18-04-2011) (2849 lượt đọc)
Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (08-04-2011) (2905 lượt đọc)
Kinh gui LĐLĐ quan BT (14-03-2011) (2934 lượt đọc)
về việc bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS để ĐKý Thỏa Ước LĐ (27-10-2010) (3293 lượt đọc)
Xin ý kiến của ban chấp hành về việc c.ty đăng ký thang lương bảng lương (20-05-2010) (4421 lượt đọc)
Tìm tài liệu tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đảng (27-01-2010) (2844 lượt đọc)
lop dao tao " ky nang song " (30-12-2009) (2826 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd