danh sách chuyên mục
Tư vấn pháp luật
NẾU KHONG THANH LAP CONG DOAN CO SO,LAM CÁCH NÀO DE DANG KY THOA UOC LAO DONG,VA DANG KI BAO HIEM XA HOI
TIẾP NHẬN
MONG LIEN DOAN LAO DONG QUAN BINH TAN GIAI DAP THAC MAC

NEU DN KHONG DU DIEU KIEN DE THANH LAP CONG DOAN,TUC LA KHONG CO CONG DOAN CO SO:

VAY LÀM THE NAO DE NOP THOA UOC LAO DONG VÀ DANG KI BAO HIEM XA HOI CHO DOANH NGHIEP.

MONG CO QUAN CHUC NANG SOM GIAI DAP,CHAN THANH CAM ON
PHÚC ĐÁP
Liên đoàn Lao động Quận trả lời câu hỏi của bạn như sau:
ở những doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS thì sẽ thành lập CĐCS theo qui định. còn nhửng doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS Thì Liên đoàn Lao động Quận sẽ xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS để bổ túc hồ sơ đăng ký thang bảng lương theo qui định
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Đòi quyền lợi BHXH (20-07-2012) (2860 lượt đọc)
phep nam (30-11-2011) (2693 lượt đọc)
ve viec dang ky thanh bang luong (22-11-2011) (3796 lượt đọc)
THANH LAP CONG DOAN HAY KHONG? (17-10-2011) (3500 lượt đọc)
công ty điều chỉnh mức lương tối thiểu (27-08-2011) (2540 lượt đọc)
về mức lương tối thiểu (26-08-2011) (2651 lượt đọc)
Tôi có thể khiếu nại được không? (20-08-2011) (2665 lượt đọc)
Xin ý kiến của Công Đoàn để đăng ký hệ thống thang bảng lương (16-07-2011) (4088 lượt đọc)
van de tien luong (28-06-2011) (2683 lượt đọc)
khieu nai ve viec huong bao hiem that nghiep (20-06-2011) (2930 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd