danh sách chuyên mục
Tư vấn pháp luật
phep nam
TIẾP NHẬN
Cty mình đang gặp vấn đề về xét duyệt phép năm:
1. nhân viên có 12 ngày phép năm, nhưng chưa nghĩ, vậy họ muốn nghĩ 4 ngày liên tục, vậy có đúng với bộ luật lao động hay không?
2. Tuy nhiên cty chi duyệt 3 ngày phép năm và ngày còn lại cho nghĩ nhưng không lương trong khi người lao động vaaxn còn 9 ngày phép, vaajy doanh nghiệp có vi pham pháp luật của bộ luật lao động hay không?
3. nếu ngươi lao động không nghĩ hết 12 ngày phép năm thì cty sẽ xử lý như thế nào với ngày phép còn lại mà người lao động chưa dùng?
PHÚC ĐÁP
theo điều 76 của bộ luật lao động
người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi kham thảo ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp
Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng để nghỉ hằng năm thành nhiều lần ngưới làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh nếu có yêu cầu được gộp số ngày nghỉ của 2 năm để nghỉ 1 lần , nếu nghỉ gộp 3 năm 1 lần thì phải được người sử dụng lao động đồng ý
Người lao động do thôi việc hoặc vì lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghĩ hết số ngày nghỉ hằng năm thì dược trả lương những ngày chưa nghỉ
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Đòi quyền lợi BHXH (20-07-2012) (3208 lượt đọc)
NẾU KHONG THANH LAP CONG DOAN CO SO,LAM CÁCH NÀO DE DANG KY THOA UOC LAO DONG,VA DANG KI BAO HIEM XA HOI (15-12-2011) (3976 lượt đọc)
ve viec dang ky thanh bang luong (22-11-2011) (4145 lượt đọc)
THANH LAP CONG DOAN HAY KHONG? (17-10-2011) (3855 lượt đọc)
công ty điều chỉnh mức lương tối thiểu (27-08-2011) (2884 lượt đọc)
về mức lương tối thiểu (26-08-2011) (2996 lượt đọc)
Tôi có thể khiếu nại được không? (20-08-2011) (3011 lượt đọc)
Xin ý kiến của Công Đoàn để đăng ký hệ thống thang bảng lương (16-07-2011) (4426 lượt đọc)
van de tien luong (28-06-2011) (3023 lượt đọc)
khieu nai ve viec huong bao hiem that nghiep (20-06-2011) (3240 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd