danh sách chuyên mục
ComponentArt TreeView :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.
Tư vấn pháp luật
THANH LAP CONG DOAN HAY KHONG?
TIẾP NHẬN
Cong ty toi la cty ve Xay dung, nv chinh thuc van phong chi co 3 nguoi. Cong nhan chi lao dong theo thoi vu, vay cty toi co phai thanh lap cong doan? Ma neu thanh lap thi thu tuc ra sao? Can cu vao so lao dong nhu the nao de tinh co so thanh lap cong doan.
Xin Cong doan quan giai dap thac mac de cty chung toi lam hs bo sung dang ky thang - bang luong.
Tran trong kinh chao
PHÚC ĐÁP
Về điều kiện và thủ tục thành lập CĐCS có hướng dẫn chi tiết trong chuyên mục hướng dẩn thành lập CĐCS trên website của Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân. Nếu công ty của bạn đủ điều kiện thành lập theo quy định thì bạn biến hành làm hồ sơ thủ tục thành lập theo mẫu, còn chưa đủ điều kiện thì Liên đoàn Lao động Quận sẽ xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS để bạn bổ túc hồ sơ đăng ký thang bảng lương
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Đòi quyền lợi BHXH (20-07-2012) (2609 lượt đọc)
NẾU KHONG THANH LAP CONG DOAN CO SO,LAM CÁCH NÀO DE DANG KY THOA UOC LAO DONG,VA DANG KI BAO HIEM XA HOI (15-12-2011) (3368 lượt đọc)
phep nam (30-11-2011) (2432 lượt đọc)
ve viec dang ky thanh bang luong (22-11-2011) (3542 lượt đọc)
công ty điều chỉnh mức lương tối thiểu (27-08-2011) (2298 lượt đọc)
về mức lương tối thiểu (26-08-2011) (2390 lượt đọc)
Tôi có thể khiếu nại được không? (20-08-2011) (2410 lượt đọc)
Xin ý kiến của Công Đoàn để đăng ký hệ thống thang bảng lương (16-07-2011) (3829 lượt đọc)
van de tien luong (28-06-2011) (2430 lượt đọc)
khieu nai ve viec huong bao hiem that nghiep (20-06-2011) (2684 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd