danh sách chuyên mục
Tư vấn pháp luật
công ty điều chỉnh mức lương tối thiểu
TIẾP NHẬN
Xin chào anh chị!
Sau khi nhận được Nghị Định 70/2011 về qui định lương tối thiểu vùng, cty em kế họach điều chỉnh lương tháng 10 bằng cách giảm lại các khoản phụ cấp khác mà tăng mức lương cơ bản.
Xin ý kiến anh chị cty điều chỉnh như vậy có đúng qui định không?
PHÚC ĐÁP
các khoản phụ cấp được ghi ro trong hop dong lao dộng và được ghi trong thỏa ước lao động tập thể, nếu có tăng hoặc giảm các khoản phụ cấp thì doanh nghiệp phải có thông báo cho người lao động
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Đòi quyền lợi BHXH (20-07-2012) (3109 lượt đọc)
NẾU KHONG THANH LAP CONG DOAN CO SO,LAM CÁCH NÀO DE DANG KY THOA UOC LAO DONG,VA DANG KI BAO HIEM XA HOI (15-12-2011) (3882 lượt đọc)
phep nam (30-11-2011) (2940 lượt đọc)
ve viec dang ky thanh bang luong (22-11-2011) (4048 lượt đọc)
THANH LAP CONG DOAN HAY KHONG? (17-10-2011) (3756 lượt đọc)
về mức lương tối thiểu (26-08-2011) (2900 lượt đọc)
Tôi có thể khiếu nại được không? (20-08-2011) (2910 lượt đọc)
Xin ý kiến của Công Đoàn để đăng ký hệ thống thang bảng lương (16-07-2011) (4332 lượt đọc)
van de tien luong (28-06-2011) (2928 lượt đọc)
khieu nai ve viec huong bao hiem that nghiep (20-06-2011) (3155 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd