danh sách chuyên mục
Tư vấn pháp luật
Xin ý kiến của Công Đoàn để đăng ký hệ thống thang bảng lương
TIẾP NHẬN
Kính gửi LĐLĐ Quận Bình Tân!
Công ty tôi đang trong thời gian chờ LĐLĐ trao Quyết định thành lập CĐCS. Khi tôi đi đăng ký thang bảng lương thì Phòng LĐ-TB& XH Quận buộc phải có văn bản thể hiện sự tham gia đóng góp của Công Đoàn. Xin LĐLĐ hướng dẫn giúp tôi.
PHÚC ĐÁP
Liên đoàn Lao động quận xin trả lời như sau:
Công ty đã nộp hồ sơ thành lập CĐCS và được hẹn ngày trao quyết định. Khi đến ngày nhận quyết định Thành lập CĐCS (theo giấy hẹn) công ty sẽ được hướng dẫn làm dấu Công đoàn và công văn về việc đóng góp ý kiến để đăng ký thang lương, bảng lương
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Đòi quyền lợi BHXH (20-07-2012) (3208 lượt đọc)
NẾU KHONG THANH LAP CONG DOAN CO SO,LAM CÁCH NÀO DE DANG KY THOA UOC LAO DONG,VA DANG KI BAO HIEM XA HOI (15-12-2011) (3976 lượt đọc)
phep nam (30-11-2011) (3040 lượt đọc)
ve viec dang ky thanh bang luong (22-11-2011) (4145 lượt đọc)
THANH LAP CONG DOAN HAY KHONG? (17-10-2011) (3855 lượt đọc)
công ty điều chỉnh mức lương tối thiểu (27-08-2011) (2884 lượt đọc)
về mức lương tối thiểu (26-08-2011) (2996 lượt đọc)
Tôi có thể khiếu nại được không? (20-08-2011) (3011 lượt đọc)
van de tien luong (28-06-2011) (3023 lượt đọc)
khieu nai ve viec huong bao hiem that nghiep (20-06-2011) (3241 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd