danh sách chuyên mục
Tư vấn pháp luật
khieu nai ve viec huong bao hiem that nghiep
TIẾP NHẬN
Kinh goi Lien Doan Lao Dong Quan Tan Binh,

Toi lam viec tai cong ty Bureau Veritas Certification Vietnam tu thang 11/2007 va da chinh thuc nghi viec tu ngay 1/6/2011. Hop dong lao dong co thoi han 3 nam (co gia tri den het ngay 7/1/2012).
Nhu vay toi da dong bao hiem xa hoi, bao hiem that nghiep den het ngay 31/5/2011 (Thoi gian dong bao hiem that nghiep la 29 thang).

Ngay 2/6/2011 toi co di dang ky de huong bao hiem that nghiep va thoi han toi phai nop day du ho so bao gom ca so bao hiem xa hoi de huong bao hiem that nghiep la ngay 23/6/2011.

Tuy nhien phia cong ty Bureau Veritas Certification Vietnam thong bao rang ho khong the chot so bao hiem xa hoi cho toi truoc ngay 23/6/2011 va ho co dua cho toi don hen cua bao hiem xa hoi ve thoi gian chot so bao hiem xa hoi la ngay 29/6/2011.
Toi co mang ho so den bao hiem that nghiep de xin gia han thoi gian phai nop so bao hiem xa hoi vao ngay 29/06/2011 va duoc tra loi rang truong hop cua toi se khong duoc huong bao hiem that nghiep neu toi khong nop sp bao hiem xa hoi truoc ngay 23/6/2011 nhu quy dinh vi:
- Toi da nghi viec vao ngay 1/6/2011 va da dang ky huong bao hiem that nghiep vao ngay 2/6/2011
- Tuy nhien den ngay 14/6/2011 cong ty Bureau Veritas Certification Vietnam moi lam thu tuc xin chot so bao hiem va thoi han tra so vao ngay 29/6/2011 la hop ly. Nhu vay loi nay thuoc ve cong ty nen bao hiem xa hoi khong co trach nhiem chi tra tien tro cap that nghiep cho toi.

Nhu vay, Lien doan lao dong quan vui long tu van giup toi mot so van de:

1/ Cong ty Bureau Veritas co phai boi thuong khoang tien tuong ung voi so tien ma toi duoc huong tu bao hiem that nghiep khong?
2/ Toi can phai lam gi de duoc huong bao hiem that nghiep

Chan thanh cam on va mong hoi dap tu phia Lien doan lao dong quan.

Nguyen Thi Bich Phuong
0972501767
PHÚC ĐÁP
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Đòi quyền lợi BHXH (20-07-2012) (3208 lượt đọc)
NẾU KHONG THANH LAP CONG DOAN CO SO,LAM CÁCH NÀO DE DANG KY THOA UOC LAO DONG,VA DANG KI BAO HIEM XA HOI (15-12-2011) (3976 lượt đọc)
phep nam (30-11-2011) (3040 lượt đọc)
ve viec dang ky thanh bang luong (22-11-2011) (4145 lượt đọc)
THANH LAP CONG DOAN HAY KHONG? (17-10-2011) (3855 lượt đọc)
công ty điều chỉnh mức lương tối thiểu (27-08-2011) (2884 lượt đọc)
về mức lương tối thiểu (26-08-2011) (2996 lượt đọc)
Tôi có thể khiếu nại được không? (20-08-2011) (3011 lượt đọc)
Xin ý kiến của Công Đoàn để đăng ký hệ thống thang bảng lương (16-07-2011) (4426 lượt đọc)
van de tien luong (28-06-2011) (3023 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd