danh sách chuyên mục
Tiếp nhận báo cáo Công đoàn cơ sở
hoi dap
TIẾP NHẬN
Làm ơn cho tôi biết bộ hồ so xin giải thể CĐ nằm ở mục nào?
PHÚC ĐÁP
Thủ tục giải thể CĐCS gồm:
+ Đơn xin Giải thể CĐCS của Ban giám đốc doanh nghiệp (tự soạn)
+ Đơn xin Giải thể CĐCS của Ban chấp hành CĐCS (tự soạn)
và:
+ Bản báo giảm lao động có xác nhận của Phòng LĐ-TBXH (nếu giải thể CĐCS do doanh ngiệp giảm lao động).
+ hoặc Quyết định giải thể doanh nghiệp (Do doanh nghiệp giải thể )
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
CT CONG TAC NAM 2012 (03-04-2012) (3146 lượt đọc)
Thay đổi địa chỉ CĐCS (09-03-2012) (3116 lượt đọc)
báo cáo hoạt động công đoàn tháng 11, phương hướng tháng 12 năm 2011 (05-12-2011) (3148 lượt đọc)
Báo cáo (05-10-2011) (3046 lượt đọc)
Thay đổi địa chỉ của công đoàn cơ sở (09-07-2011) (3487 lượt đọc)
Báo cáo Kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động DS-GĐ và Trẻ em năm 2011 trong CNVC-LĐ (17-06-2011) (3005 lượt đọc)
Báo cáo Số liệu các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCC năm 2011 (22-03-2011) (3291 lượt đọc)
Mẫu khảo sát con CNLĐ từ 0-5 tuổi hiện đang sống tại TP. HCM (17-03-2011) (2976 lượt đọc)
gởi báo cáo tháng 2 năm 2011 (28-02-2011) (3138 lượt đọc)
bao cao 6 thang (24-06-2010) (3229 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd