danh sách chuyên mục
Ý kiến Công đoàn cơ sở
Xin ý kiến của ban chấp hành về việc c.ty đăng ký thang lương bảng lương
TIẾP NHẬN
Các anh chị thân mến!
Công ty em mới đăng ký hợp đồng lao động cho 2 người công nhân trong cty. Bây giờ em đi đăng ký thang lương, bảng lương cho 2 công nhân trên, khi em đi đăng ký trên phòng lao động Thương Binh và Xã Hội quận, Phòng lao động không nhận hồ sơ của cty em, do công ty thiếu văn bản thể hiện sự đóng góp ý kiến của công đoàn.
vì vậy em có chuyển thông tin theo file đính kèm về đăng ký lao động tới ban chấp hành, các anh chị xem xet và giúp đỡ cho công ty em.
cam ơn các anh chị

PHÚC ĐÁP
Liên đoàn Lao động trả lời ý kiến của công ty TNHH VT TBD Thiên Nhiên như sau:
Vì công ty có 2 lao động như nêu trên nên chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn. Đề nghị công ty đem hồ sơ lên Liên đoàn Lao động xác nhận chưa đủ đều kiện thành lập Công đoàn để hoàn tất việc đăng ký thang bảng lương. Thủ tục và mẫu có thể tham khảo trên Website Liên đoàn Lao động Quận, chuyên mục hướng dẫn nghiệp vụ công đoàn -> hướng dẫn xác nhận chưa đủ điều kiện.
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Thủ tục giải thể công đoàn (28-09-2012) (9842 lượt đọc)
Hoi ve mau bieu bao cao cong doan (20-04-2011) (3812 lượt đọc)
Ve viec nghi le cua cong nhan (18-04-2011) (3070 lượt đọc)
Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (08-04-2011) (3136 lượt đọc)
Kinh gui LĐLĐ quan BT (14-03-2011) (3163 lượt đọc)
về việc bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS để ĐKý Thỏa Ước LĐ (27-10-2010) (3531 lượt đọc)
Tìm tài liệu tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đảng (27-01-2010) (3068 lượt đọc)
lop dao tao " ky nang song " (30-12-2009) (3051 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd