danh sách chuyên mục
Tiếp nhận báo cáo Công đoàn cơ sở
Báo cáo quyết toán thu chi quỹ công đoàn quí IV năm 2009
TIẾP NHẬN
công ty TNHH CBTP Việt Ấn gởi Báo cáo quyết toán thu chi quỹ công đoàn quí IV năm 2009
PHÚC ĐÁP
Liên đoàn Lao động đã nhận được báo cáo của CĐCS công ty TNHH CBTP Việt Ấn
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
CT CONG TAC NAM 2012 (03-04-2012) (2655 lượt đọc)
Thay đổi địa chỉ CĐCS (09-03-2012) (2623 lượt đọc)
báo cáo hoạt động công đoàn tháng 11, phương hướng tháng 12 năm 2011 (05-12-2011) (2651 lượt đọc)
Báo cáo (05-10-2011) (2562 lượt đọc)
Thay đổi địa chỉ của công đoàn cơ sở (09-07-2011) (3006 lượt đọc)
Báo cáo Kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động DS-GĐ và Trẻ em năm 2011 trong CNVC-LĐ (17-06-2011) (2531 lượt đọc)
hoi dap (08-04-2011) (2884 lượt đọc)
Báo cáo Số liệu các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCC năm 2011 (22-03-2011) (2821 lượt đọc)
Mẫu khảo sát con CNLĐ từ 0-5 tuổi hiện đang sống tại TP. HCM (17-03-2011) (2497 lượt đọc)
gởi báo cáo tháng 2 năm 2011 (28-02-2011) (2654 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd