danh sách chuyên mục
Ý kiến Công đoàn cơ sở
Thủ tục giải thể công đoàn (28-09-2012) (9842 lượt đọc)
Hoi ve mau bieu bao cao cong doan (20-04-2011) (3812 lượt đọc)
Ve viec nghi le cua cong nhan (18-04-2011) (3070 lượt đọc)
Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (08-04-2011) (3136 lượt đọc)
Kinh gui LĐLĐ quan BT (14-03-2011) (3163 lượt đọc)
về việc bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS để ĐKý Thỏa Ước LĐ (27-10-2010) (3531 lượt đọc)
Xin ý kiến của ban chấp hành về việc c.ty đăng ký thang lương bảng lương (20-05-2010) (4643 lượt đọc)
Tìm tài liệu tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đảng (27-01-2010) (3069 lượt đọc)
lop dao tao " ky nang song " (30-12-2009) (3052 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd