danh sách chuyên mục
Tiếp nhận-xử lý hồ sơ
về sơ yếu lí lịch BCH CĐ (23-07-2012) (3238 lượt đọc)
cong doan (11-04-2012) (3685 lượt đọc)
Thang bảng lương (09-03-2012) (4360 lượt đọc)
chua du co so de thanh lap cong doan co so (08-02-2012) (4802 lượt đọc)
Thẻ đoàn viên (26-09-2011) (3423 lượt đọc)
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN (26-05-2011) (4707 lượt đọc)
Bao nhiêu nhân viên thì phải thành lập Công Đoàn (11-05-2011) (13874 lượt đọc)
Mẫu xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS (24-04-2010) (6364 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd