danh sách chuyên mục
Tư vấn pháp luật
Đòi quyền lợi BHXH (20-07-2012) (2559 lượt đọc)
NẾU KHONG THANH LAP CONG DOAN CO SO,LAM CÁCH NÀO DE DANG KY THOA UOC LAO DONG,VA DANG KI BAO HIEM XA HOI (15-12-2011) (3312 lượt đọc)
phep nam (30-11-2011) (2378 lượt đọc)
ve viec dang ky thanh bang luong (22-11-2011) (3488 lượt đọc)
THANH LAP CONG DOAN HAY KHONG? (17-10-2011) (3194 lượt đọc)
công ty điều chỉnh mức lương tối thiểu (27-08-2011) (2254 lượt đọc)
về mức lương tối thiểu (26-08-2011) (2335 lượt đọc)
Tôi có thể khiếu nại được không? (20-08-2011) (2355 lượt đọc)
Xin ý kiến của Công Đoàn để đăng ký hệ thống thang bảng lương (16-07-2011) (3778 lượt đọc)
van de tien luong (28-06-2011) (2374 lượt đọc)
Trang 1 2 3 ->
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd